Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

       Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành thống kê, ngày 24 tháng 10 năm 2016, thừa ủy quyền của Tổng cục Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê long trọng tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê chương trình thống kê viên trình độ đại học, cao đẳng năm 2016. Đây là khóa học nhằm củng cố, bổ sung và hoàn thiện kiến thức cho thống kê viên đồng thời phục vụ cho công tác thi nâng ngạch được Tổng cục Thống kê tổ chức hàng năm.


Thống kê truy cập