Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

    Thực hiện Kế hoạch số 92 - KH/ĐU của Thành ủy Bắc Ninh về việc Chuẩn bị Đại hội  và Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, Ngày 21 tháng 10 năm 2014, Đảng ủy Trường Cao đẳng Thống kê đã tổ chức Hội nghị "Triển khai Kế hoạch Đại hội và hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 24".

   

 


Thống kê truy cập