Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Chọn thăm dò ý kiến khác   
Bạn sẽ theo học ngành nào


Thống kê

340   29.72 %


Kế toán

309   27.01 %


Tin học

89   7.78 %


Tiếng Anh kinh doanh

168   14.69 %


Quản trị kinh doanh

172   15.03 %


Tài chính ngân hàng

37   3.23 %


Kinh tế đầu tư

29   2.54 %
Số người tham gia bình chọn : 1144


Lần bình chọn đầu tiên : 10/04/2013 16:37:30


Lần bình chọn cuối cùng : 10/02/2017 07:55:36
Thống kê truy cập