Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Chương trình hoạt động Chào mừng 82 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Chào mừng 82 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013)


 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ
Số: ..5 ...CT/ĐTN
 
Bắc ninh, ngày 01 tháng 3 năm 2013

 

 
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Chào mừng 82 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013)
     
Nhân dịp 82 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013, chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp; Thực hiện các chương trình hoạt động của BCH Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; Thực hiện các chương trình, mục tiêu của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường triển khai. Với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động Đoàn trong trường học, BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Thống kê xây dựng chương trình chào mừng cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện trong toàn thể ĐVTN nhà trường;
2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong sự nghiệp phát triển của nhà trường;
3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, chất lượng đoàn viên, theo hướng đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, gắn chặt với việc triển khai sáng tạo các hoạt động trong tổ chức Đoàn.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:
1. Hoạt động học tập, rèn luyện
1.1. Hoạt động học tập: 100% ĐVTN hưởng ứng sử dụng tốt giờ tự học, học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp; trên lớp hăng hái tham gia xây dựng bài.
Tổ chức Hội nghị trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học cấp trường
* Giải pháp: -Mỗi chi đoàn HSSV sẽ lựa chọn 10 ĐVTN tiêu biểu tham gia Hội nghị và có ít nhất 1 ý kiến trao đổi tại Hội nghị;
- Mời Hội đồng khoa học nhà trường trao đổi về phương pháp NCKH
* Thời gian: trung tuần tháng 3/2013
1.2. Thực hiện giữ gìn kỷ cương, nề nếp, giữ gìn vệ sinh lớp học, KTX và giảng đường trong toàn thể ĐVTN nhà trường:
- Không nói tục chửi bậy, lễ phép với thầy cô giáo
- Bảo vệ tài sản chung của nhà trường, không phá hoại của công
- Giữ gìn vệ sinh khu giảng đường xanh sạch đẹp; giữ gìn vệ sinh và thực hiện nội quy KTX
- Đeo thẻ sinh viên khi đến lớp
- Ăn mặc đẹp, lịch sự khi đến lớp
* Giải pháp:
- Các chi đoàn nghiêm túc thực hiện giữ gìn kỷ cương, nề nếp, giữ gìn vệ sinh lớp học, KTX và giảng đường
- Đoàn trường phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tình hình thực hiện
* Thời gian: từ 4/3/2013
1.3. Phối hợp kiểm tra KTX thường xuyên:
* Giải pháp: Phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra gồm KTX, ĐTN, GVCN, lớp trưởng (bí thư) chi đoàn
* Thời gian: Bắt đầu từ 4/3/2013
2. Hoạt động phong trào
2.1. Phong trào TDTT:
a. Tham gia giải bóng đá sinh viên Tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2013
* Giải pháp: - Tổ chức lựa chọn vận động viên tham gia thi đấu
- BCH Đoàn trường tổ chức cho các vận động viên luyện tập và tham gia thi đấu theo kế hoạch của BCH Tỉnh Đoàn
* Thời gian: từ 11/3 đến 7/4/2013
b. Tổ chức dạy nhảy tập thể cho cán bộ - giảng viên là ĐVTN và HSSV nhà trường
* Giải pháp: tổ chức cho các ĐVTN đăng ký, tổ chức lớp và mời giáo viên dạy
* Thời gian: 5/3/2013
2.2. Phong trào văn nghệ:
a. Phối hợp với BCH Công đoàn trường tổ chức thi hát bài truyền thống của nhà trường: “Trường Cao đẳng Thống kê bản tình ca”
* Giải pháp: - 100% các chi đoàn đăng ký
- BCH Công đoàn và BCH Đoàn trường tổ chức chấm và tổng kết trao giải
* Thời gian: 8/3/2013
b. Thi cán bộ đoàn giỏi trong HSSV
* Giải pháp: - 100% các chi đoàn đăng ký tham gia
- BCH Đoàn trường tổ chức chấm sơ khảo, trung khảo
Thời gian: 22/3 đến 25/3/2013
2.3. Tổ chức Mít tinh kỷ niệm ngày Thành lập đoàn
Thời gian: 26/3/2013
Trên đây là Chương trình hoạt động chào mừng 82 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2013, chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp và phối hợp thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác của nhà trường. BCH Đoàn trường trân trọng đề nghị Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm quan tâm tạo điều kiện, và đề nghị toàn thể ĐVTN hưởng ứng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và rèn luyện.
 

 

 
TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thư
(đã ký)
 
 
 
Ngô Thị Thanh Huyền

 


Thống kê truy cập