Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Đăng ký tín chỉ


Nam mô a di Đà Phật. Nam mô a di Đà Phật. Nam mô a di Đà Phật.
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2012
Tín chủ con là:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Trường: Đại Học Dân Lập Hải Phòng
MSV: 11.....119

 


Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc. Nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quán Âm Đại sỹ, Chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long Bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ.

Cúi xin các vị phù hộ cho con đăng ký học được suôn sẻ vạn cầu vạn được đúng thầy đúng lớp. Phù hộ cho cái mạng nhà con nó có lag trước, lag sau chứ đừng lag vào lúc 18h00 đến 20h00.

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng anh em, thân bằng quyến thuộc Hằng Kòi Tom Nguyễn Ling Anh Haruko Chan Hebe Nguyen Hương Nguyen Ku Cùn Trần Nam Hương Anh Béo Bé Trang .... cùng cả chúng sinh đều chính quả.

Chúng con không lễ tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật.

(Theo http://diendan.hpu.edu.vn)

Thống kê truy cập