Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Kế hoạch kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2016-2017


     Nhà trường thông báo Kế hoạch kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2016-2017 như sau:

Lịch thi kỳ học phụ và cải thiện điểm của Cao đẳng K10 - Hệ chính quy


     Nhà trường thông báo Lịch thi kỳ học phụ và cải thiện điểm của Cao đẳng K10 - Hệ chính quy như sau:

 

Lịch thi kết thúc học phần Cao đẳng khóa 10,11 hệ chính quy - Học kỳ I, năm học 2016-2017


     Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần Cao đẳng khóa 10,11 hệ chính quy -  Học kỳ I, năm học 2016-2017 như sau:

 

Kế hoạch tổ chức học lại và học cải thiện điểm của Cao đẳng Khóa 10 (Bổ sung)


     Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức học lại và học cải thện điểm của Cao đẳng Khóa 10 (Bổ sung) như sau:

 

Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ và học cải thiện điểm hè 2016 cho Cao đẳng K10, K11 - Hệ chính quy


     Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ và học cải thiện điểm hè 2016 cho Cao đẳng K10, K11 - Hệ chính quy như sau:

Kế hoạch học tập kỳ 3, thực tập và thi tốt nghiệp của Cao đẳng liên thông K10 - Ngành Kế toán - Hệ chính quy


     Trường Cao đẳng Thống kê thông báo Kế hoạch học tập kỳ 3, thực tập và thi tốt nghiệp của Cao đẳng liên thông K10 - Ngành Kế toán - Hệ chính quy như sau:

 

Thông báo về việc nhập học lớp BN15 - LTKT hệ chính quy - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên


     Nhà trường Thông báo về việc nhập học lớp BN15 - LTKT hệ chính quy - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên như sau:

Danh sách thí sinh đã thi đỗ xem tại đây

Trang : [1] 2 3 4

Thống kê truy cập