Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Danh sách Cán bộ viên chức dự kiến được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016


     Ngày 25 tháng 1 năm 2016, Ban lương nhà trường đã họp xét và dự kiến Danh sách Cán bộ viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 như sau:

 

Khám sức khỏe định kỳ cho CBGV năm 2015


        Ngày 28 tháng 10 năm 2015, được sự đồng ý và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, Trạm Y tế Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khám sức khỏe đinh kỳ cho toán thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp TCCN K52 - Hệ Chính quy


     Nhà trường thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp TCCN K52 -  Hệ Chính quy.

     Các em học sinh có tên trong Danh sách trúng tuyển đến nhận Bằng tốt nghiệp từ ngày thứ 3 (11/8/2015) tại Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học.

Kế hoạch hệ thống và thi tốt nghiệp TCCN Khóa 52 - Hệ chính quy


     Nhà trường thông báo Kế hoạch hệ thống và thi tốt nghiệp TCCN Khóa 52 - Hệ chính quy như sau:

 

Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp Cao đẳng liên thông Khóa 9 - Hệ Chính quy


    Nhà trường thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp  Cao đẳng liên thông  Khóa  9  -  Hệ Chính quy. Sinh viên có tên trong Danh sách trên đến Phòng Đào tạo và QLKH nhận Bằng tốt nghiệp từ ngày 18 tháng 5 năm 2015.

Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II và Nghỉ hè - Năm học 2014-2015 của Cao đẳng Khóa 9, khóa 10 - Hệ chính quy


     Nhà trường thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II và Nghỉ hè - Năm học 2014-2015 của Cao đẳng Khóa 9, khóa 10 - Hệ chính quy như sau:

Thông báo dành cho Sinh viên CĐLT Khóa 8 hệ chính quy


   Nhà trường Thông báo cho toàn thể  Sinh viên CĐLT Khóa 8 hệ chính quy và các Sinh viên khác đã thi tốt nghiệp về trường nhận Bằng tốt nghiệp và Hồ sơ HSSV,  bắt đầu từ thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

 

Kế hoạch Thực tập và Thi tốt nghiệp của Cao đẳng Khóa 8 - Hệ chính quy


     Nhà trường thông báo Kế hoạch Thực tập và Thi tốt nghiệp của Cao đẳng Khóa 8 - Hệ chính quy như sau:

Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp Cao đẳng liên thông Khóa 8 - Hệ Chính quy


     Nhà trường thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp  Cao đẳng liên thông  Khóa  8  -  Hệ Chính quy.  Mời các sinh viên có tên t6rong danh sách về trơngf nhận Bằng tốt nghiệp và Hồ sơ HSSV bắt đầu từ Thứ hai, ngayg 22 tháng 12 năm 2014.

Trường Cao đẳng Thống kê tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ giáo viên


Tư vấn và xét nghiệm máu nhằm phát hiện sớm một số bệnh

Trường Cao đẳng Thống kê tăng cường công tác giữ gìn nội quy và vệ sinh phòng ở tại Ký túc xá


Nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên nội trú có môi trường sinh hoạt tốt nhất, đảm bảo an ninh, nền nếp và cảnh quan xanh, sạch; được sự nhất trí của Ban giám hiệu, ngày 4 tháng 11 năm 2014, Ban Quản lý Ký túc xá kết hợp với Đoàn thanh niên nhà trường đã quyết định thành lập và cho ra mắt  “Đội tự quản Ký túc xá Trường Cao đẳng Thống kê”.

Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ học kỳ I - Năm học 2013-2014 (Hè năm 2014) cho Cao đẳng khóa 8, khóa 9 và TCCN khóa 52 - Hệ chính quy


   Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ học  kỳ  I - Năm học 2013-2014 (Hè năm 2014) cho Cao đẳng khóa 8, khóa 9 và TCCN khóa 52  -  Hệ  chính quy như sau:

Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, biên soạn đề cương, giáo trình, bài giảng, bài tập của giảng viên Trường Cao đẳng Thống kê


Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học...(Ban hành kèm theo quyết định số 63/ QĐ-CĐTK ngày 14/3/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thống kê)

Kế hoạch học tập kỳ 3 Cao đẳng liên thông khóa 6 - Hệ chính quy


Kế hoạch học tập kỳ 3 Cao đẳng liên thông khóa 6 

Trang : [1] 2

Thống kê truy cập