Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Một số hình ảnh Trường Cao đẳng Thống kê - 50 năm xây dựng và phát triển (Phần I: Ban giám hiệu đương nhiệm và các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng qua các thời kỳ)


Trường Cao đẳng Thống kê (trước đây là Trường Cán bộ Thống kê TW) trực thuộc Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) được thành lập từ tháng 02/1960, đến nay vừa tròn 50 năm xây dựng và phát triển

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Thống kê


Trường Cao đẳng Thống kê (tiền thân là Trường cán bộ Thống kê TW) trải qua 50 năm xây dựng và phát triển. Buổi Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đã diễn ra trong bầu không khí nô nức, phấn khởi của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên của trường cùng các quan khách trung ương và địa phương... 

Giới thiệu cuốn "Trường Cao đẳng Thống kê - 50 năm xây dựng và phát triển" (tiếp theo)


 Cuốn Trường Cao đẳng Thống kê- 50 năm xây dựng và trưởng thành mặc dù đã được Ban biên soạn hết sức cố gắng, dành nhiều công sức sưu tầm, tổng hợp, thẩm định các tư liệu và tiến hành biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần để hoàn thiện, nhưng vì tư liệu bị thất lạc, nhất là trong thời kỳ chiến tranh trường sơ tán, trận lụt lịch sử năm 1971 và hạn chế về kỹ thuật, kinh nghiệm nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong được các cơ quan, các nhà nghiên cứu, các độc giả đóng góp ý kiến để Ban biên soạn nghiên cứu, bổ sung thông tin, khi có điều kiện tái bản cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Thống kê - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của nhà trường


  50 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ nhà trường đổi tên nhiều lần cho phù hợp với sự đổi tên của trường như: Đảng bộ Trường Nghiệp vụ Thống kê (20/2/1960 – 8/12/1960), Đảng bộ Trường Nghiệp vụ Kế hoạch - Thống kê (8/12/1960 – 12/1961), Đảng bộ Trường Trung cấp Thống kê (2/1961 – 10/1962), Đảng bộ Trường Trung cấp Kế hoạch - Thống kê (10/1962 – 8/1/1966), Đảng bộ Trường Cán bộ Thống kê Trung ương (8/1/1966 – 23/8/2004), Đảng bộ Trường Cao đẳng Thống kê (23/8/2004 đến nay – 2010).

Giới thiệu cuốn "Trường Cao đẳng Thống kê - 50 năm xây dựng và phát triển" (tiếp theo)


 Cuốn Trường Cao đẳng Thống kê- 50 năm xây dựng và trưởng thành mặc dù đã được Ban biên soạn hết sức cố gắng, dành nhiều công sức sưu tầm, tổng hợp, thẩm định các tư liệu và tiến hành biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần để hoàn thiện, nhưng vì tư liệu bị thất lạc, nhất là trong thời kỳ chiến tranh trường sơ tán, trận lụt lịch sử năm 1971 và hạn chế về kỹ thuật, kinh nghiệm nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong được các cơ quan, các nhà nghiên cứu, các độc giả đóng góp ý kiến để Ban biên soạn nghiên cứu, bổ sung thông tin, khi có điều kiện tái bản cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Giới thiệu cuốn " Trường Cao đẳng Thống kê - 50 năm xây dựng và phát triển" (tiếp theo)


 Cuốn Trường Cao đẳng Thống kê- 50 năm xây dựng và trưởng thành mặc dù đã được Ban biên soạn hết sức cố gắng, dành nhiều công sức sưu tầm, tổng hợp, thẩm định các tư liệu và tiến hành biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần để hoàn thiện, nhưng vì tư liệu bị thất lạc, nhất là trong thời kỳ chiến tranh trường sơ tán, trận lụt lịch sử năm 1971 và hạn chế về kỹ thuật, kinh nghiệm nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong được các cơ quan, các nhà nghiên cứu, các độc giả đóng góp ý kiến để Ban biên soạn nghiên cứu, bổ sung thông tin, khi có điều kiện tái bản cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cấp trường lên đại học


Đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường có vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo cán bộ. Đáp ứng yêu cầu nâng cấp trường

Trang : [1] 2 3

Thống kê truy cập