Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Thông tin liên hệ


Danh sách giáo viên chủ nhiệm các lớp và số điện thoại để phụ huynh học sinh sinh viên liên lạc khi cần trao đổi thông tin.


 

STT

Khoá- Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Số điện thoại

1

K10 - Thống kê A

Nguyễn Thị Huyền

0962229494

2

K10 - Kế toán A

Đỗ Thị Thận 01698204940

3

K10 – Kế toán B

Vũ Thị Hà

01689957761
4  K11 - Thống kê A

Lê Thị Thành

0915541520

5

K11 – Kế toán A

Trương Thị Thường

0975558366

6

K11 – Kế toán B

Lê Thị Hải Hạnh

0986234758

7

K11 – Quản trị kinh doanh

Bùi Thu Hòa

01676220666

8

K12 – Thống kê A

Trần Hồng Nhạn

0912273285

9

K12 – Kế toán A

Ngô Thị Thanh Huyền

0976125635

10

K12 – Kế toán B

Đỗ Thị Hường

01294999764

11

K12 - Kế toán C

Nguyễn Thị Bích Hương

0976636186

12

K12 – Tin học

Trần Thị Tâm

0989748084

13

K12 - Quản trị kinh doanh

Vũ Thị Nhuận

0913390559

 

Thống kê truy cập