Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Bế giảng "Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê cho cán bộ Viện Thống kê Vương quốc Campuchia"


"Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê cho cán bộ Viện Thống kê Vương quốc Campuchia" khai giảng ngày 24/9/2012 và sau thời gian 3 tháng, lớp học đã kết thúc tốt đẹp.

LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ DÀNH CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUY HOẠCH NGUỒN LÃNH ĐẠO CỤC THỐNG KÊ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG KHU VỰC MIỀN BẮC


Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Dự án SIDA tổ chức lớp đào tạo kỹ năng quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quy hoạch nguồn lãnh đạo Cục thống kê và tương đương khu vực miền Bắc.

CHUYÊN GIA CỦA TỔ CHỨC SIDA THỤY ĐIỂN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ


Tiếp tục chương trình hỗ trợ phát triển Ngành Thống kê Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình cải cách hành chính công, ngày 26 tháng 5 năm 2009, tại trường Cao đẳng Thống kê đã có buổi làm việc giữa đại diện Tổ chức Sida Thuỵ Điển và Trường Cao đẳng Thống kê. 

Quan hệ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Thống kê và cơ quan Thống kê Thuỵ Điển


Quan hệ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Thống kê và Cơ quan Thống kê Thuỵ Điển

Trang : [1]

Thống kê truy cập