Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh


CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Hệ Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-CĐTK ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê)

Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế đầu tư


CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ ĐẦU TƯ

Hệ Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-CĐTK ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê)

Giới thiệu về Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Trang : [1]

Thống kê truy cập