Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Thông tin liên hệ


Trường Cao Đẳng Thống Kê
 

Địa chỉ: Đường Thành Cổ - Phường Vệ An - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh   

Điện thoại: (0241)3824.611 - Fax:(0241)3811.404                    

Website: http://www.cos.edu.vn - Email: admin@cos.edu.vn


 

 
 
 
 

(Chúng tôi cập nhật thông tin và phúc đáp lại cho quý khách trong thời gian sớm nhất.)


Thống kê truy cập