Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Trường Cao đẳng Thống kê khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2019


Theo chỉ thị của Trung ương Hội sinh viên (HSV) Việt Nam, được sự chỉ đạo trực tiếp của HSV Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, ngày 14/3/2017 HSV Trường Cao đẳng Thống kê ban hành Kế hoạch số 05-KH/HSV về tổ chức Đại hội đại biểu HSV trường Khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2019.


Đại hội sẽ diễn ra vào 13h00 – 17h00  ngày 20/3/2017 tại Hội trường Tầng 5 – Nhà hiệu bộ, Trường Cao đẳng Thống kê.

 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của Hội và tuổi trẻ Việt Nam; là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả cụ thể việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên nói chung và công tác học sinh sinh viên nói riêng. Thông qua đại hội HSV, sinh viên Trường Cao đẳng Thống kê nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với nhà trường, với quê hương đất nước. Từ đó, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, xung kích trong mọi hoạt động của Hội, của nhà trường và các lĩnh vực trong đời sống xã hội.   

 

Để đại hội đại biểu HSV Trường Cao đẳng Thống kê đạt kết quả tốt, Ban chấp hành HSV yêu cầu các chi hội tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

 

1 - Chuẩn bị tốt tham luận báo cáo trước đại hội. Tham luận trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình học sinh sinh viên, công tác Hội trong nhiệm kỳ 2014 - 2017; khẳng định những đóng góp của sinh viên; chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2017 – 2019; bám sát đời sống, lao động, học tập và công tác của thanh niên. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để sinh viên học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, nâng cao thể lực, đời sống tinh thần và kỹ năng xã hội.         

 

2 - Chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự đúng tham dự đại hội nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ HSV Việt Nam. Các sinh viên tham dự phải bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín, có số lượng, cơ cấu hợp lý.        

 

3 - Chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của hội viên và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ; lãnh đạo đoàn các cấp phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội. 

 

4 - Ban Chấp hành Đoàn trường tích cực theo dõi, chỉ đạo ban chấp hành HSV chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự báo cáo Đảng ủy, ban giám hiệu và BCH HSV Tỉnh; chủ động triển khai công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác bảo đảm để tổ chức thành công Đại hội Khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2019 thành công tốt đẹp.           

 


Thống kê truy cập