Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê đối thoại với học sinh, sinh viên


Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2012- 2013, ngày 17 tháng 05 năm 2013, tại Hội trường lớn Trường Cao đẳng Thống kê đã tiến hành tổ chức buổi đối thoại trực tiếp: “Hiệu trưởng đối thoại với  học sinh, sinh viên”.

Tuyên dương học sinh giỏi TCCN cấp tỉnh và phát động thi đua kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2010-2011


Thực hiện Kế hoạch thi học sinh giỏi năm học 2010 - 2011, ngày 09/05/2011 tại Trường Cao đẳng Thuỷ sản, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi TCCN cho 4 môn: Chính trị, Tiếng Anh, Tin học và Kế toán danh nghiệp. Tại kỳ thi, Trường Cao đẳng Thống kê đã cử 20 học sinh TCCN đại diện cho các khoá 48, 49 TCCN tham dự kỳ thi và đạt giải nhì toàn đoàn.

Giới thiệu về Phòng Công tác HSSV


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Công tác HSSV

Trang : [1]

Thống kê truy cập