Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp TCCN K52 - Hệ Chính quy


     Nhà trường thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp TCCN K52 -  Hệ Chính quy.

     Các em học sinh có tên trong Danh sách trúng tuyển đến nhận Bằng tốt nghiệp từ ngày thứ 3 (11/8/2015) tại Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học.

Kế hoạch hệ thống và thi tốt nghiệp TCCN Khóa 52 - Hệ chính quy


     Nhà trường thông báo Kế hoạch hệ thống và thi tốt nghiệp TCCN Khóa 52 - Hệ chính quy như sau:

 

Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp Cao đẳng liên thông Khóa 9 - Hệ Chính quy


    Nhà trường thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp  Cao đẳng liên thông  Khóa  9  -  Hệ Chính quy. Sinh viên có tên trong Danh sách trên đến Phòng Đào tạo và QLKH nhận Bằng tốt nghiệp từ ngày 18 tháng 5 năm 2015.

Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II và Nghỉ hè - Năm học 2014-2015 của Cao đẳng Khóa 9, khóa 10 - Hệ chính quy


     Nhà trường thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II và Nghỉ hè - Năm học 2014-2015 của Cao đẳng Khóa 9, khóa 10 - Hệ chính quy như sau:

Thông báo dành cho Sinh viên CĐLT Khóa 8 hệ chính quy


   Nhà trường Thông báo cho toàn thể  Sinh viên CĐLT Khóa 8 hệ chính quy và các Sinh viên khác đã thi tốt nghiệp về trường nhận Bằng tốt nghiệp và Hồ sơ HSSV,  bắt đầu từ thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

 

Kế hoạch Thực tập và Thi tốt nghiệp của Cao đẳng Khóa 8 - Hệ chính quy


     Nhà trường thông báo Kế hoạch Thực tập và Thi tốt nghiệp của Cao đẳng Khóa 8 - Hệ chính quy như sau:

Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp Cao đẳng liên thông Khóa 8 - Hệ Chính quy


     Nhà trường thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và Danh sách tốt nghiệp  Cao đẳng liên thông  Khóa  8  -  Hệ Chính quy.  Mời các sinh viên có tên t6rong danh sách về trơngf nhận Bằng tốt nghiệp và Hồ sơ HSSV bắt đầu từ Thứ hai, ngayg 22 tháng 12 năm 2014.

Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ học kỳ I - Năm học 2013-2014 (Hè năm 2014) cho Cao đẳng khóa 8, khóa 9 và TCCN khóa 52 - Hệ chính quy


   Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ học  kỳ  I - Năm học 2013-2014 (Hè năm 2014) cho Cao đẳng khóa 8, khóa 9 và TCCN khóa 52  -  Hệ  chính quy như sau:

Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, biên soạn đề cương, giáo trình, bài giảng, bài tập của giảng viên Trường Cao đẳng Thống kê


Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học...(Ban hành kèm theo quyết định số 63/ QĐ-CĐTK ngày 14/3/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thống kê)

Kế hoạch học tập kỳ 3 Cao đẳng liên thông khóa 6 - Hệ chính quy


Kế hoạch học tập kỳ 3 Cao đẳng liên thông khóa 6 

Kế hoạch học tập Kỳ 2 - Cao đẳng liên thông khóa 7 - Hệ chính quy


Kế hoạch học tập Kỳ 2 - Cao đẳng liên thông khóa 7

Lễ trao bằng tốt nghiệp lớp BN10 và Khai giảng lớp BN12 - Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, chuyên ngành Kế toán


Thực hiện chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) và Trường Cao đẳng Thống kê, ngày  22 tháng 12 năm 2012, tại Trường Cao đẳng Thống kê, Ban giám hiệu hai Nhà Trường đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp lớp BN10 - LTKT 2 và Khai giảng lớp BN12 - LTKT1.

Bế giảng "Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê cho cán bộ Viện Thống kê Vương quốc Campuchia"


 "Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê cho cán bộ Viện Thống kê Vương quốc Campuchia" đã được Trường Cao đẳng Thống kê thực hiện. Lớp đã Khai giảng ngày 24/9/2012 và sau thời gian 3 tháng, lớp học đã kết thúc tốt đẹp.

Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, biên soạn đề cương, giáo trình, bài giảng, bài tập của giảng viên Trường Cao đẳng Thống kê


(Ban hành kèm theo quyết định số 63/ QĐ-CĐTK ngày 14/3/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thống kê) 

Trang : [1] 2

Thống kê truy cập