Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Khám sức khỏe định kỳ cho CBGV năm 2015


        Ngày 28 tháng 10 năm 2015, được sự đồng ý và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, Trạm Y tế Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khám sức khỏe đinh kỳ cho toán thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Trường Cao đẳng Thống kê tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ giáo viên


Tư vấn và xét nghiệm máu nhằm phát hiện sớm một số bệnh

Giới thiệu về Trạm Y tế


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế

Trang : [1]

Thống kê truy cập